X
تبلیغات
بهداشت , درمان , سالم در کانادا

مهاجرت به کانادا

بهداشت , درمان , سالم در کانادا

بهداشت 
, درمان , سالم در کانادا بهداشت و معالجه در کانادا اغلب مسئله دعوا در در میان مردمان می باشد . در هم اکنون حاضر، صنعت حفظ های بهداشتی در کانادا پررونق می‌باشد و سرمایه گذاری های قابل توجهی در بخش های همگانی و سری فیس می گیرد . این اهمیت کلیدی برای کسب و شغل های کانادایی هست که با توجه به مجال های قابل توجهی که می توانند بر روی آن سرمایه گذاری کنند، اهمیت خاصی می دهند . در‌صورتی‌که قصد هجرت به کانادا را دارید این میهن از حیث بهداشتی و سلامت جزوء مرزوبوم های پیشرفته به اکانت می آید . 
در این مقاله، ما چهار منش بازخوانی چشم انداز در زمینه صنعت حفظ های بهداشتی در کانادا را ارزیابی خوا هیم کرد و آنچه که در آینده برای کسب و شغل های کانادا اهمیت دارااست . در حالی که برخی از این فرایند مستقیما ذیل تاثیر دست اندرکاران داخلی و تحولات فرنگی و بین المللی قرار می گیرد که یک گونه کنترل کسب و عمل در کانادا می باشند . با این حال، یادگیری در مسئله این مراحل و پیش بینی اینکه چه‌گونه آن ها در اکنون تکامل هستند، می توانند به کسب و کار شما برتری رقابت بدهندچرا که صنعت نگهداری های بهداشتی همیشه رو به پرورش می باشد . 
ما نگاهی به برخی عامل ها جمعیت شناختی که مستقیما بر ماهیت نگهداری های بهداشتی در کانادا تأثیر می گذارند، آنالیز خواهیم کرد و بعد از آن برخی از آمارهای کسب و فعالیت جالب داخلی و میان المللی را که شرکت های کانادایی کاملا بایستی بدانند، را ارزیابی خوا‌هیم کرد . 
1 .جمعیت 
کانادا نسبتا سلامت است، اما دارنده سالخوردگان نیز می باشد آرزو به زندگی در کانادا در حالا حاضر در 79 سال برای مردان و 85 سال برای زنان است که یکی از بالاترین در جهان هست . در حالی که این دلگرمی می‌باشد و به کیفیت خوب زندگی در کانادا می پردازد، تأثیرات برای کسب و عمل به مراتب دست و پا گیر میباشد . طرف دیگر این سکه این میباشد که درصد کل جمعیت 65 ساله به سرعت در هم اکنون رشد می‌باشد و با این که کانادایی ها دارنده فرزند کمتر هستند، درصد کمتر از 14 سال در اکنون کاهش است .
مهاجرت به کانادا
این تغییر تحول دوگانه جمعیت تاثیر قابل توجهی بر تمام جنبه های صنعت مراقبت های بهداشتی داراست . نیاز به سرویس ها بهداشتی و درمانی ارشد به سرعت در درحال حاضر ارتقاء است، در حالیکه منابع که قبلا در بقیه جنبه های صنعت حفظ های بهداشتی سرمایه گذاری کرده اند با کاهش قابل توجهی در مقدار ربط مواجه میباشند . 
علاوه بر این، نیروی عمل و منابع انسانی در صنعت بهداشت کانادا نیز در حالا تغییر است . کانادایی ها اکثر و عمده مجدد بازنشسته می شوند و با کمترین جوانان رشته ای که برای پر کردن شکاف ها پر می شوند، استعداد جانور ارتقا می یابد . به احتمال زیاد، کمپانی های محافظت بهداشتی کانادا می بایست رویکرد خود را در زمینه دستیابی و استقرار استعدادها دوباره یاد بگیرند، زیرا تقاضا برای پرسنل حرفه ای افزایش می یابد و عرضه موجود در آن کارمندان حرفه ای کاهش می یابد . 

برچسب‌ها: مهاجرت به کانادا,
+ نوشته شده در شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۳۸ توسط alipour alipour دسته : نظر(0)